Hankkeen tiedot

kela
NimiDigiMetku
Aloituspäivä1.8.2023
Lopetuspäivä31.12.2024
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöAnu Kinnunen
KuvausDigiMetku-hankkeeen tarkoituksena on kehittää digitaalinen sovellus lapsen ja nuoren kuntoutumisprosessin edistämiseksi arjessa. Kehittämisen lähtökohtana on lapsen ja nuoren toimijuutta ja osallistumista itselle merkityksellisiin asioihin arjessa vahvistavien välineiden, Metku-kirjan ja Osallistumisen ekologisen arvioinnin hyödyntäminen kuntoutumisprosessissa lapsen ja nuoren toimintaympäristössä. Näissä välineissä on teoreettisena viitekehyksenä käytetty ICF-luokitusta.

Sovelluksen sisältö rakentuu lapselle ja nuorelle itselle merkityksellisen toiminnan kuvaamisesta omassa arjessaan, kuntoutujan oman tavoitteen tunnistamisesta (GAS-menetelmä) sekä toimintasuunnitelman laadinnasta tavoitteen saavuttamiseksi. Sovelluksen avulla voi jatkuvasti seurata ja arvioida kuntoutumisen edistymistä arjessa. Sovellus tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
KehittämistarveDigiMetku-hankkeessa tuotetaan digitaalinen sovellus lapsen ja nuoren kuntoutumisen edistämiseksi arjessa. Hanke rakentuu kehittäjäkumppanuudessa lasten, heidän vanhempien ja läheisten sekä kuntoutusalan ammattilaisten kanssa. Digitaalinen sovellus tukee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien lasten ja nuorten toimintakyvyn vahvistumista heidän omassa kehitysympäristössään ja päivittäisissä toiminnoissa. Sovellus on tarkoitettu perheiden käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää kuntoutuksen suunnitellussa ja jatkuvassa arvioinnissa

Digitaalinen sovellus tukee vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien lasten ja nuorten toimintakyvyn vahvistumista heidän omassa kehitysympäristössään ja päivittäisissä toiminnoissa. Sovellus on tarkoitettu perheiden käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää kuntoutuksen suunnitellussa ja jatkuvassa arvioinnissa.

Sovelluksen sisältö rakentuu lapselle ja nuorelle itselle merkityksellisen toiminnan kuvaamisesta omassa arjessaan, kuntoutujan oman tavoitteen tunnistamisesta (GAS-menetelmä) sekä toimintasuunnitelman laadinnasta tavoitteen saavuttamiseksi. Sovelluksen avulla voi jatkuvasti seurata ja arvioida kuntoutumisen edistymistä arjessa. Sovellus tehdään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Toimenpiteet
TuloksetDigiMetku-hankkeessa kehitetään digitaalisen sovelluksen sisältö, tuotetaan verkkopohjainen sovellus sekä pilotoidaan sovelluksen käyttökokemuksia. Sovellus löytyy valmistuttuaan vuoden 2024 jälkeen viiden vuoden ajan Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry:n sivuilta. Hankkeen loppuraportti julkaistaan Kelan Kuntoutusta kehittämässä –julkaisusarjassa.

Hankkeen tuloksia voi hyödyntää kokonaisvaltaisessa kuntoutustoiminnassa lapset ja nuoret yhdessä vanhempiensa kanssa, kuntoutusta suunnittelevat ja päättävät tahot (Kela, lääkärit, kuntoutushenkilöstö), lasten ja nuorten kanssa toimivat henkilöt (terapeutit, päiväkodin ja koulujen henkilöstö) ja muut sosiaali- ja terveysalan toimijat.
KumppanitHanke toteutetaan kolmen ammattikorkeakoulun yhteishankkeena. Metropolia ammattirkoeakoulu on päätoteuttaja ja osatoteuttajina ovat Arcada Högskolan ja Savonia ammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppanina toimii Valtakunnallinen lasten ja nuorten kuntoutus ry. Hankkeen rahoittaja KELA. Hankkeessa toimenpiteet toteutetaan yhdessä kuntoutusta saavien lasten ja heidän perheidensä, kuntoutuksen ammattilaisten kanssa.
RahoittajaMuu kansallinen rahoitus