Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiHevosenlannan kompostointi apevaunulla - Kikkareet kolikoiksi
Aloituspäivä1.3.2024
Lopetuspäivä28.2.2026
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöKaisa Hyvönen
KuvausHankkeen yleisenä tavoitteena on helpottaa turpeesta luopumista tukemalla
uusien kuivikevaihtoehtojen käyttöönottoa ja parantamalla lannan jatkokäyttömahdollisuuksia.
Lisäksi tavoitteena on tukea kiertotaloutta parantaen lannoitesaatavuutta ja –omavaraisuutta
sekä tuottaa tietoa uusien liiketoimintojen ja tilojen välisen yhteistyön aloittamiseksi
hevosenlannan parissa.
KehittämistarveEnergiaturpeen käytöstä luopuminen heikentää kuiviketurpeen käyttömahdollisuuksia, jolloin
myös hevostallit joutuvat etsimään uusia kuivitusratkaisuja. Jo nykyisillä kuivikevaihtoehdoilla
joidenkin hevostallien on haasteellista päästä eroon lannasta mahdollisen hukkakauran
ja muiden rikkakasvien leviämisriskin vuoksi. Lisäksi haastetta aiheuttaa maaperän typen
kuluminen puupohjaisten kuivikkeiden hajoamisprosessiin. Lannoitekäytössä hevosenlanta
on tällä hetkellä yksi huonoimmin hyödynnetyistä. Kikkare-hankkeella haetaan
uusia ratkaisuja hevosenlannan jatkokäyttöön nykyisillä sekä uusilla kuivikemateriaaleilla.
Hankkeessa keskitytään hevosenlannan jatkokäytön mahdollisuuksiin erityisesti peltoviljelyssä
ja puutarhapuolella.
ToimenpiteetHankkeessa selvitetään kompostoidun hevosenlannan jatkokäyttäjien laatuvaatimuksia ja kaupallisia ratkaisuja hevosenlannan jatkohyödyntämiseen. Hankkeessa testataan mittaustekniikkaa, jonka avulla kompostointiprosessi voidaan optimoida ja syntyvän lopputuotteen laatu varmistaa. Lisäksi kerätään tietoa hyvistä ja kustannustehokkaista lannan kompostoinnin käytänteistä sekä kompostoidun lannan laadusta ja ravinnepitoisuuksista. Hankkeessa testataan vähintään kahdella eri kuivikevaihtoehdolla, miten eri kuivikkeet vaikuttavat kompostoitumisprosessiin ja lopputuotteeseen. Testausten avulla selvitetään, mitä kompostoidulle hevosenlannalle tapahtuu biologisesti, kemiallisesti sekä biokemiallisesti. Laboratoriokokein testataan, mitä ravinteita, itämiskykyisiä siemeniä tai muita laatuvaatimusten kannalta oleellisia ainesosia kompostoitu lanta sisältää.
TuloksetHankkeen tuloksina saadaan optimoitu kompostointiprosessi apevaunulla. Testauksilla ja
selvityksillä saadaan tietoa laatuvaatimusten seuraamisesta ja toteutumisesta sekä tietoa
kompostoidun hevosenlannan mahdollisista jatkokäyttömahdollisuuksista. Hankkeen tulosten myötä tavoitellaan hevosenlannan nykyistä suurempaa hyödyntämistä lannoitekäytössä ja siten lannoiteomavaraisuuden parantamista, lannan jatkosijoittamisen helpottamista erilaisilla kuivikkeilla sekä tilojen välisen yhteistyön ja uusien liiketoimintojen mahdollistamista. Tällä hetkellä hevosenlantaa ei juurikaan hyödynnetä ravinnekäytössä. Pahimmassa tapauksessa
lanta sijoitetaan epäasiallisesti.
KumppanitPääasiallisina kohderyhminä ja ensisijaisina hyödynsaajina ovat hevostallit, maatilat, puutarhat ja uusia yritysideoita etsivät. Välillisinä kohderyhminä ovat neuvojat mm. hevosalan liitot ja konemyyjät. Hankkeen markkinointia tehdään Pohjois-Savon alueella. Tiedonhankintaa tehdään kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Koska tiedotus hoidetaan pääosin digitaalisten välineiden avulla, saavuttaa tieto myös Pohjois-Savon ulkopuoliset alueet.
RahoittajaJTF 2021-27