Hankkeen tiedot

NimiÄlyä lämmitysjärjestelmiin Ilmastoystävällisesti tekoälyä hyödyntämällä
Aloituspäivä1.3.2024
Lopetuspäivä28.2.2026
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöAki Happonen
KuvausHankkeen tavoitteena ovat:
1. Energiadatan hyödyntäminen teknologioiden kehittämisessä ja niiden käyttöönotto. Tämä sisältää mm. älykkäät lämmityksen ohjausmenetelmät.
- Tällä vastataan energiatehokkuuteen liittyvään lämmön talteenottoon, energiahuollon varmistamiseen ja energiateknologia-alan työpaikkojen turvaamiseen.

2. Lisätä tuottavan tekoälyn tietoisuutta alueen yrityksissä ja siten uudistaa niiden toimintaa. Samalla nostetaan yritysten digitalisaation tietoisuutta ja hyödyntämisastetta.
3. Tukea maakunnan digitaalisuus kehittämisteemaa.

- Näillä kahdella edellisellä vastataan Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen kärkien kehittämisteemaan "digitaalisuus & innovaatiot".
KehittämistarveTässä hankkeessa keskitytään digitalisaation ja tekoälyn kautta uusiin innovaatioihin sekä osaamisen lisäämiseen. Hankkeen pääasiallisena kohteena on energia-alalla toimivat sekä energia- ja ympäristödataa hyödyntävät yritykset, jotka ovat kiinnostuneita datan hyödyntämisestä liiketoiminnassa joko osana omia tuotteita tai palveluita. Eritysesti toimet kohdistuvat dataan ja sen hyödyntämiseen, jotka viitoittavat tietä kohti uutta digitalisoituvaa teollisuussukupolvea, Teollisuus 4.0:aa. Teollisuus 4.0:lla nostetaan sekä tuottavuutta että kykyä vastata teollisuuden kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hankkeen pilottikokeilussa energiatehokkuutta ja energia-automaatiota kiinteistöissä parannetaan IoT-ratkaisujen ja tekoälyn avulla sekä luodaan mallia paikallisen uusiutuvan energian tuoton ennustamiseen (aurinkoenergia).
ToimenpiteetHankkeen tärkeimmät toimenpidekokonaisuudet on jaettu kolmeen työpakettiin:
TP1: Projektin hallinta, verkostoituminen ja viestintä
TP2: Data ja tekoäly älykkäissä energiaratkaisuissa
TP3: Tekoäly rutiinitehtävien korvaajana
TuloksetPilotit, artikkelit, webinaarit ja muut mahdolliset julkaisut.
KumppanitHankkeen kohderyhmänä ovat energia- ja kiinteistöautomaatioyritykset, jotka haluavat hyödyntää tekoälyä ja sen tuomaa tilannetietoisuutta älykkäissä energiaratkaisuissa. Näiden lisäksi kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon alueen energia-alalla toimivat sekä energia- ja ympäristödataa hyödyntävät yritykset, jotka ovat kiinnostuneita datan hyödyntämisestä osana liiketoimintaa joko osana omia tuotteita tai palveluita. Lisäksi kohteena ovat muiden toimialojen PK-yritykset, jotka ovat valmiina ja kiinnostuneita hyödyntämään tekoälyä rutiinin omaisissa tehtävissä osana liiketoimintaansa ja siten mahdollistavat yrityksen kasvun tulevaisuudessa. Muut PK-yritykset ovat esimerkiksi ohjelmisto-, datan keruu- ja analysointityrityksiä ja suunnitteluyrityksiä.
RahoittajaJTF 2021-27