Hankkeen tiedot

Pohjois-Savon liiton logo, tekstillä Pohjois-Savon liitto tukee maakunnan menestystä.
NimiP-S Energiaklusterin tiedon analyysi ja tki-palvelutoiminta alueen pk-yritysten tki-toiminnan vahvistajana (EnTieto)
Aloituspäivä1.1.2024
Lopetuspäivä31.8.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöJanne Ylönen
KuvausHankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan klusterin tarjoamia tiedon analyysitoimia ja tki-palveluita. Pilotointi toteutetaan keskittymällä pilotoitavissa palveluissa vihreän siirtymän investointien hyödynnettävyyteen Itä-Suomessa. Toimenpiteet on jaettu kolmeen työpakettiin, jotka ovat 1) Tiedon analyysipalveluiden pilotointi klusterin palveluna, 2) Tiedosta tki-toiminnaksi -menetelmän pilotointi klusterin palveluna ja 3) Tiedosta yhteistoiminnaksi – alueellisen yhteistyön vahvistaminen.
KehittämistarveVihreäsiirtymä on tuomassa Suomeen satojen miljardien investoinnit. Tähän mennessä suunniteltujen hankkeiden arvo on arviolta jopa 140 miljardia euroa (Helsingin Sanomat 29.8). Julkisen tiedon mukaan suurin osa investoinneista on kuitenkin kohdistumassa maan etelä- ja länsiosiin, itäisen Suomen jäädessä melkein tyystin ilman vihreään siirtymään liittyviä investointeja. Monet vihreään siirtymään liittyvät investoinnit ovat linkittyneet yhteisiksi arvoketjuiksi. Arvoketjuissa olevat puutokset, esimerkiksi uusiutuvan energian määrässä, romuttavat pahimmassa tapauksessa koko arvoketjun syntymisen. Itä-Suomen alueella tarvitaan pikaista analyysiä, johtopäätöksiä ja toimia, jotta Itä-Suomi voi saada osansa, ja hyötyä käynnissä olevasta vihreän siirtymän investointiaallosta.

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa Pohjois-Savon Energiaklusterin tki-palvelutoimintaa ja näin tukea Pohjois-Savon pk-yritysten tki-toimintaa ja innovaatiokyvykkyyttä. Lisäksi tavoitteena on Itä-Suomen alueen toimijoiden yhteistyön kehittäminen ja kokonaisuutta hyödyttävän ylimaakunnallisen tki-toiminnan lisääminen. Tavoitteena on erityisesti mahdollistaa Pohjois-Savon hyötyminen vihreänsiirtymän investoinneista.
Toimenpiteet
TuloksetHankkeella tavoitellaan ensisijaisesti Pohjois-Savon hyötymistä vihreän siirtymän investoinneista. Vihreän siirtymän investoinneilla on merkittä positiivinen vaikutus alueen talouteen. Välillisesti tavoitellaan klusterin palvelutarjonnan monipuolistumista. Tällä on vaikutusta klusterin jäsenyritysten liikevaihdon positiiviseen kehitykseen pitkällä tähtäimellä. Lisäksi tavoitellaan klustereiden ja alueiden välisen vuorovaikutuksen lisääntymistä. Lisääntynyt vuorovaikutus näkyy kasvaneena tki-volyyminä.
Kumppanit
RahoittajaAKKE 2021-27