Hankkeen tiedot

Pohjois-Savon liiton logo, tekstillä Pohjois-Savon liitto tukee maakunnan menestystä.
NimiAgri-Food Value
Aloituspäivä1.3.2024
Lopetuspäivä28.2.2026
www-sivutwww.agrifoodclusterns.fi
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöJade Hirvonen
KuvausHankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Savon AgriFood klusterin kehittymistä ja vakiintumista ruokaketjun eri toimijoiden yhteistyötä ja innovaatioita lisäävänä toimijana. Hanke tukee klusterin palvelutuotantoa, alueellista verkottumista ja yhteistyötä sekä kansainvälistymistä. Hankkeen toiminnalla edistetään Pohjois-Savon ruokaketjun yritysten innovaatioita, vahvistetaan Pohjois-Savon klusteritoiminnan yhteistyötä yli toimialarajojen sekä tuetaan kansainvälisen yhteistyön valmistelua ja käynnistymistä.
Hankkeen tavoitteina on laajentaa Agri-Food klusterin palvelutarjontaa ja vahvistaa yhteistyötä alueen muiden klustereiden kanssa, lisätä alueiden välistä yhteistyötä muiden Suomessa toimivien Agri-Food sektorin klusterien välillä ja tiivistää Pohjois-Savossa toimivien klusterien välistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä sekä edistää alueen osaamisen hyödyntämistä kansainvälisissä verkostoissa.
KehittämistarveAgri-Food Value -hanke pohjautuu aiemmissa hankkeissa havaittuihin tarpeisiin tiiviimmälle klusterien yhteistyölle alueiden välillä, alueellisesti ja kansainvälisesti, joka aktivoi Pohjois-Savon yrityksiä TKI-toimintaan ja lisää alueilla olevan osaamisen laajempaa hyödyntämistä.
ToimenpiteetHanke toimenpiteet jakautuvat kolmeen osa-alueeseen:
1) klusterin yhteispalveluiden kehittäminen ja pilotointi, 2) klusterien yhteistyön tiivistäminen ja proaktiivinen klusterityö sekä 3) alueen osaamisen hyödyntäminen kansainvälisissä verkostoissa.
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy klusterien yhteisiä palveluita, alueen yritysten innovaatioita tukeva palvelutarjonta kasvaa, klusterien väliset yhdyspinnat selkiytyvät, rakentuu uusia toimivia käytänteitä ja työkaluja klusterien väliseen yhteistyöhön ja Pohjois-Savon ruokaosaamisen tunnettuus vahvistuu.
Kumppanit
RahoittajaAKKE 2021-27