Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiVoimalaitoskattilat osana kiertotalouden ja uusiutuvan energian ratkaisuja, investoinnit
Aloituspäivä1.7.2023
Lopetuspäivä30.6.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöPetteri Heino
KuvausInvestointihankkeen tavoitteena on mahdollistaa entistä kattavampi energia-alan kehitys- ja tutkimustyö, alueen yritysten TKI-tarpeisiin vastaaminen sekä koulutuksen (insinööri, FM, DI, aikuiskoulutus) tarpeisiin vastaaminen kehittämällä koeympäristöjen ja analyysilaitteistojen varustelua. Lisäksi investointihankkeen tavoitteen on tukea kehityshankkeen toteutusta ja sen tavoitteiden saavuttamista.
KehittämistarveHanke tavoitteena on edesauttaa turvallista siirtymistä hiilineutraaliin energiantuotantoon voimalaitoskattiloissa turvaten samalla Pohjois-Savon energia-alan toimintaa. Hankkeella edistetään elinkeinoelämäverkottunutta tutkimusta ja tähdätään hiilineutraalisuutta tukevien tuotteiden ja toimintatapojen kehittämiseen.
ToimenpiteetSavonian investointihankkeen hankintasuunnitelma:
Rumpu-uunin varustelu
Alkalikloridien monitorointijärjestelmä
Kondensoiva savukaasupesuri/ CO2 talteenottoon tarkoitettu aminipesuri
Tulipesäkamera ja niiden jäähdytys
Polttoaineseula
Jatkuvatoiminen kiinteän polttoaineen kosteudenmittauslaitteisto
Korroosiouunien käyttötarvemuutokset Höyrynkehitin
Kalibraattori mittalaitteiden kalibrointia varten
Käsimittalaitteet
Venturit ilmamäärien mittauksiin
TuloksetHankittavilla laitteilla tuetaan alla lueteltujen toimenpiteiden toteutusta.
Kehittämishankkeen toiminta on jaettu neljään työpakettiin:Työpaketti 1: Kattilakorroosion, likaantumisen ja pedin agglomeroitumisen hallintaTyöpaketti 2: Tuhkien käsittely ja hyödyntäminenTyöpaketti 3: Teollisten sivuvirtojen (rejektien) hyödyntäminen päästöjen hallinnassaTyöpaketti 4: Koeympäristön varustaminen kehittyneillä mittausmenetelmillä.
KumppanitSavonia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto toteuttavat hanketta yhdessä. Mukana on 10 yritystä.
RahoittajaJTF INV 2021-27