Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiVihreän siirtymän materiaaliratkaisut
Aloituspäivä1.1.2024
Lopetuspäivä30.4.2026
www-sivuthttps://www.materiakeskus.fi/
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöJussi Asikainen
KuvausVihreän siirtymän materiaaliratkaisut ovat keskeisessä roolissa ympäristöystävällisen teknologian ja kestävän energian tuotannossa. Tämä käsite kattaa laajan valikoiman innovatiivisia materiaaleja ja teknologioita, jotka pyrkivät vähentämään ympäristövaikutuksia eri aloilla, kuten teollisuudessa, energiantuotannossa, liikenteessä ja rakennusteollisuudessa. Näitä materiaaliratkaisuja kehittämällä ja hyödyntämällä voimme edistää kestävää kehitystä ja
vähentää riippuvuutta perinteisistä resursseista samalla, kun suojelemme ympäristöä.
KehittämistarveHankkeessa pyritään lieventämään ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia ympäristössä kiertotalouden materiaaliratkaisujen avulla ja osaltaan turvaamaan kestävää aluetaloutta maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti. Ajanmukaisten mittaustekniikoiden soveltaminen ja innovatiivinen hyödyntäminen tuovat ratkaisuja esimerkiksi materiaalien karakterisointiin, älykkääseen monitorointiin ja uusien materiaalien ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämiseen. Hanke kohdistuu alueen tarvelähtöisen TKI-toiminnan edistämiseen sekä alueen yritysten ja oppilaitosten yhteistyön vahvistamiseen vihreän teknologian uusien ratkaisujen kehittämisessä.
ToimenpiteetHankkeessa työpaketeissa 1-3 luodaan toimintamalleja, joilla etsitään parasta tapaa selvttää materiaalien ominaisuudet ja toimivuus kiertotalous, kestävyys ja ympäristöseikat huomioiden. Työpaketissa 4 keskitytään hankkeen tulosten julkaisemiseen, levittämiseen ja verkostoitumiseen.

TP1 Kiertotalouden edistäminen materiaalitutkimuksilla ja materiaalivalinnoilla
TP2 Kunnonvalvonta ja vaurioanalyysit
TP3 Mittaustekniikan ja tekoälyn kehittäminen
TP4 Osaamisen siirto: Mm. koulutukset ja verkostoituminen
TuloksetHanke tukee yrityksiä vihreän siirtymän edellyttämään muutokseen toimintatavoissa, materiaaleissa ja teknologioissa. Hankkeen tuloksena on toteutettu materiaalien karakterisointia, vaurioanalyyseja, korroosiotutkimusta, hitsien metallurgisia tutkimuksia, lujuustarkasteluja ja ympäristöjäljen laskentaa tarvelähtöisesti. Lisäksi on testattu mittaustekniikoita ja integroituja mittausjärjestelmiä prosesseissa tai laadunvalvonnassa, sekä kehitetty antureilla
kerätyn datan hyödyntämistä mm. koneoppimismalleja hyödyntäen. Lisäksi on tuotettu laadukasta viestintämateriaalia aiheeseen liittyen ja vahvistettu vihreän siirtymän edellyttämää materiaaliteknologista osaamista koko yhteistyöverkostossa. Vastuullisuus, hiilijalanjäljen muodostuminen ja miten siihen voidaan niin materiaalivalinnoilla kuin niiden uudelleen käytöllä vaikuttaa on poikkileikkaava teema hankkeessa.
KumppanitSavonia on osahankkeen toteuttaja Itä-Suomen yliopiston vetämässä ryhmähankkeessa. Yrityskumppaneita on hankekonsortiossa mukana 10 kpl.
RahoittajaJTF 2021-27