Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_ely
NimiGameON– voimavaroja työelämään ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen
Aloituspäivä1.4.2024
Lopetuspäivä30.6.2026
www-sivuthttps://gameon.savonia.fi/
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöKimmo Pakarinen
KuvausPäätavoitteena on tukea nuorten ja aikuisten toimintakykyä ja työllistymistä henkilökohtaisen työskentelyn ja ryhmätoiminnan avulla. Toiminnan sisältö keskittyy pelaamisen eri osa-alueisiin ja digitaalisen osaamisen vahvistamiseen. Hankkeessa tuetaan osallistujia löytämään uusia polkuja työelämään ja koulutukseen sekä vahvistetaan heidän digiosaamistaan.

• Tuetaan osallistujia löytämään uusia polkuja työelämään ja koulutukseen sekä vahvistetaan heidän digiosaamistaan. Huomioidaan osallistujien yksilölliset tarpeet (esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet) ja hyödynnetään monitoimijaista yhteistyötä yli sektorirajojen.
• Vahvistetaan osallistujien sosiaalisia taitoja ja toimintakykyä tuomalla pelaamisesta kiinnostuneita ihmisiä yhteen hyödyntäen verkossa sekä kasvotusten tapahtuvaa pelitoimintaa. Harjoitellaan ryhmässä toimimista ja vuorovaikutusta toisten kanssa.
• Tuetaan osallistujia tunnistamaan heidän kykyjään ja taitojaan, joita voi hyödyntää työelämässä
• Ohjataan hankkeen aikana kohderyhmää koulutukseen ja työelämään osallistumiseen.
• Kansalaistoimijalähtöinen toiminta toteutuu mukana olevien yhdistysten kautta
KehittämistarveGameON -hankkeella edistetään 16–54-vuotiaiden työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten työllistymisen mahdollisuuksia ja hyvinvointia pelaamiseen liittyvän ryhmätoiminnan avulla. Työttömien sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien ihmisten tukemiseksi on tärkeää löytää uusia keinoja ja toimintamalleja. Pelitoiminnan hyödyntämisestä näissä tavoitteissa on saatu positiivisia kokemuksia, joita halutaan edelleen jatkokehittää työllistymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Päätavoitteena on tukea nuorten ja aikuisten toimintakykyä ja työllistymistä henkilökohtaisen työskentelyn ja ryhmätoiminnan avulla. Toiminnan sisältö keskittyy pelaamisen eri osa-alueisiin ja digitaalisen osaamisen vahvistamiseen. Hankkeessa tuetaan osallistujia löytämään uusia polkuja työelämään ja koulutukseen sekä vahvistetaan heidän digiosaamistaan. Samalla edistetään osallistujien sosiaalista toimintakykyä.
ToimenpiteetSosiaalisesti vahvistava peliryhmätoiminta.
Yksilöohjaus, oma polku kohti työelämää.
Työelämätaitojen ja - verkostojen vahvistuminen.
TuloksetRyhmätoiminnoista rakentuu ja jalostuu pelitoiminnan malli.
Työkaluja henkilökohtaiseen kasvuun ja helpottamaan oman polun löytämistä kohti työelämää.
Työelämälähtöiset projektit.
Raportit, analyysit ja artikkelit.
KumppanitSuomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy
Savon Diginatiivit ry
Suomen Nuorisoseurat ry
RahoittajaESR+ 2021-27