Hankkeen tiedot

Maa- ja metsätalousministeriön logo.
NimiLiikkuva lehmä - Lypsylehmien jaloittelun hyvinvointi- ja ympäristötekijät
Aloituspäivä1.4.2024
Lopetuspäivä30.6.2027
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöEeva-Kaisa Pulkka
KuvausHankkeen tavoitteena on
1. tutkia talvijaloittelun vaikutuksia lypsylehmien hyvinvointiin nykyaikaisissa pihattonavetoissa
2. tutkia olosuhteiden vaikutusta lypsylehmien ulkoilumotivaatioon, kun jaloittelu perustuuvapaaehtoisuuteen
3. arvioida jaloittelulaidunnuksen aiheuttamaa ravinnekuormitusta ja ammoniakkipäästöjä
4. päivittää jaloitteluun liittyvää ohjeistusta vastaamaan nykypäivän olosuhteita ja vaatimuksia.
KehittämistarveUusi eläinten hyvinvointilaki kannustaa voimakkaasti lisäämään nautojenjaloittelumahdollisuuksia. Maatalousyrittäjillä tulee siis olemaan entistä suurempi paine järjestääjaloittelumahdollisuus lypsykarjoissa ja tutkitun ja ajantasaisen tiedon tarve aiheesta lisääntyy.
Eläinten hyvinvoinnin osalta on selvitettävä, mitkä talvijaloittelun todelliset hyödyt suomalaisissaolosuhteissa ovat. Samaan aikaan vaihtelevat talviolosuhteet haastavat jaloittelutarhojenylläpitoa; märkyys ja liukkaus voivat jopa lisätä sairastumisten ja loukkaantumisten riskiä.Olosuhteet vaikuttavat myös lehmien motivaatioon ulkoilla. Tarhojen oikeanlaiseen ylläpitoontarvitaan ohjeistusta, jotta jaloittelu voidaan toteuttaa ympäri vuoden eläinten hyvinvointiaedistävästi. Aikaisemmat jaloittelusta kootut oppaat ovat jo yli 10 vuotta vanhoja, ja osa tiedoistaolisi päivitettävä nykypäivään.
Laitumien vesien ravinnekuormituksen riski riippuu alueen eläinpaineesta ja ravinteita sitovankasvuston määrästä. Jaloittelulaidunnuksen suurella eläinpaineella laitumen luonne lähestyyenemmän jaloittelutarhoja, joista valumavedet on kerättävä talteen. Ammoniakkipäästöjen osaltaSuomen kansallinen päästövähennysvelvoite on vuodesta 2020 alkaen 20 prosenttia verrattunavuoden 2005 päästöihin. Aiempien tutkimusten perusteella laitumen ammoniakkipäästö oli n. 16kg N/ha, kun eläinpaine oli 4 eläinyksikkö/ha/v. Ottaen huomioon, että jaloittelulaitumellaeläinpaine tulee hetkellisesti olemaan merkittävästi korkeampi, myös nopeasti syntyvienammoniakkipäästöjen määrä nousee. Tilanteessa, jossa päästöjä tulee vähentää, onmahdollisuuksien mukaan estettävä uusien päästölähteiden syntyminen.
Toimenpiteet
Tulokset
KumppanitToimijat: Luke, Kpedu, Savonia
Muut yhteistyötahot ja rahoittajat: Valio Oy, Osuuskunta Maitomaa, Arla-ryhmä, Keski-Pohjanmaan kunnat

Kohderyhmä/hyötyjät: maitotilayrittäjät, heidän kanssaan työskentelevät neuvojat ja eläinlääkärit
RahoittajaMaa-ja metsätalousministeriö 2014-2020