Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiAutomaatio ja Tekoäly Tiedoksi
Aloituspäivä1.4.2023
Lopetuspäivä31.3.2026
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöAsmo Jakorinne
Kuvaus
KehittämistarveHankkeessa selvitetään uusimpia menetelmiä tiedon tuottamista varten, tarpeeseen soveltuvien tiedonsiirtomenetelmien valintaa ja tuotettavan tiedon automaattista analysointia päätöksentekoa varten. Hankkeen toimenpiteiden avulla tuotettava uusin tieto on siirrettävissä yritysten käyttöön teknologiaosaamisen ja tuottavuuden kehittämiseksi. Teknologian kehittyminen hankkeen aihealueessa on nopeaa ja jatkuvaa. Teollisuus 4.0 teeman mukainen älyteknologia on laaja kokonaisuus joka sisältää hankesuunnitelmassa kuvattuja osaamisalueita. Yksittäiset osaamisalueet täydentävät kokonaisuuden. Hankkeen työskentelytapa tulee olemaan tiimityötä, jossa työntekijöiden oma erityisosaaminen on välttämätöntä kokonaisuuden kannalta. Hankkeen tuomat resurssit mahdollistavat teknologisessa kehityksessä mukana pysymisen ja yritysten sekä Savonian henkilökunnan osaamisen kehittämisen. Osaaminen siirtyy yrityksiin hankkeen toimenpiteiden ja Savonian tuottaman insinöörikoulutuksen kautta laajemmin koko maakunnan eduksi.
ToimenpiteetMukana olevilta yrityksiltä ja Savonian älytehdas- sekä vesiprosessin koulutus- ja kehitysympäristöistä saadaan hankkeelle konkreettisia tarvelähtöisiä teollisuus 4.0 mukaisia pilottitoteutusten aiheita teknologisia ratkaisujen, toimintojen, prosessien, laitteiden kehittämiseksi. Pilottien tulokset ja niiden toteutustapa julkaistaan lyhyiden webinaarien, tietoiskutyylisten tallenteiden, vähintään blogimuotoisten julkaisujen, työpajojen välityksellä. Hankkeen toimijat tekevät tutustumiskäyntejä ja vierailuja Teollisuus 4.0 teeman mukaisiin kohteisiin Suomessa (yritykset, oppilaitokset, yliopistot, messut tms. tapahtumat) , tarkoituksena verkostoitua ja selvittää uusia tai erilaisia toteutuksia.
Hankkeen toimenpiteet voidaan jakaa viiteen työpakettiin ja jokaiseen on nimetty pääasiallinen toteuttaja. Kaikki työpaketit yhdessä muodostavat Teollisuus 4.0 teeman yhtenäisen kokonaisuuden tiedon tuottamiseen, -siirtämiseen ja hyödyntämiseen päätöksen teossa.
TuloksetPilotteina tehdään myös uuden teknologian käyttöönottoselvityksiä. Hankkeessa toteutettavien pilottien tulokset julkaistaan lyhyiden webinaarien, tietoiskutyyppisten tallenteiden, kirjallisten julkaisujen ja työpajojen kautta. Työpajoissa tehdään toimintamallien kehitystä, investointiselvityksiä, demonstroidaan uusia teknologisia menetelmiä käytännössä. Hankkeessa järjestetään yksi koulutustilaisuus Siemens ohjelmistoista, joita käytetään digitaalisen kaksosen rakentamiseen. Hankkeessa järjestetään 4-5 aihealueeseen liittyvää webinaaria. Näiden kaikkien toteutusten lukumäärä voidaan mitata ja niiden kertymää seurataan hankkeen aikana.
KumppanitHankkeessa mukana olevat yritykset (ja niissä työskentelevät henkilöt) saavat välittömän hyödyn hankkeen toimenpiteistä, toteutettavien yrityspilottien, webinaarien, tallenteiden, julkaisujen ja työpajojen kautta. Savonia- amk:n henkilökunnan osaamisen kehittyminen aihealueeseen liittyen vahvistaa Savoniasta valmistuvien insinöörien osaamista. Hankkeen ulkopuoliset yritykset, yhteisöt ja henkilöt saavat tietoa aihealueesta ja sovelluskohteista hankkeen aikana järjestettävien lyhyiden webinaarien, tietoiskumuotoisten videotallenteiden sekä työpajojen kautta.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset Karmikon, Avant Wood, Iiwari Tracking Solutions, Voimatel, Pehutec, Newicon, Kasvuyritys Consulting, Jätekukko, Andritz, Sweco, KPA Unicon ja Hydroline.
RahoittajaEAKR 2021-27