Hankkeen tiedot

EU-logo, sekä teksti Euroopan unionin osarahoittama.
NimiTerveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa
Aloituspäivä1.9.2022
Lopetuspäivä31.10.2024
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöAntti Kotimaa
KuvausTämän hankkeen tavoitteena on tuottaa konkreettisia toimenpiteitä matkalla kohti
ekosysteemin visiota. Ekosysteemisopimuksessa mainittujen älykkäiden ratkaisujen osalta
tavoitteena on luoda suunnitelma ekosysteemiin innovaatioaihioiden tukemiselle. Lisäksi
tavoitteena on luoda yhteiskehittämisen kautta ehdotus tulosperusteisen ja datalähtöisen
vaikuttavuusmallin rakentamiselle muistiterveyden edistämiseen ja muistisairauksien
ennaltaehkäisyyn. Terveysdatan osalta hankkeen tavoitteena on kasvattaa ja parantaa terveysja
hyvinvointidataan liittyvää yhteistyötä, luoda suunnitelma terveysdatan hyödyntämiselle ja kartoittaa kliinisessä lääketutkimuksessa käytettävä infrastruktuuri. Lisäksi hankkeessa
tavoitellaan ekosysteemin näkyvyyden ja tunnettuuden kasvua kansallisesti ja kansainvälisesti.
KehittämistarveVuoteen 2027 ulottuva Kuopion ekosysteemisopimuksen terveys- ja hyvinvointiteknologian
strategisen painopistealueen visio on: ”Kuopion Savilahti - Euroopan kiinnostavin oppimis- ja
innovaatioympäristö älykkäille terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuille.” Ekosysteemisopimuksen
tavoitteena on mahdollistaa terveydenhuollon muutosta kestävään ja ennaltaehkäisevään
suuntaan sekä luoda älykkäiden ratkaisujen kehittämisellä merkittävää liiketoimintaa. Tässä
keskiössä on Kuopio Health - ekosysteemin kehittyminen Suomen johtavaksi tutkimus-, kehitysja
innovaatioalustaksi terveysdatalähtöisille älykkäille ratkaisuille.
ToimenpiteetToimenpidekokonaisuus 1: Terveyden ja hyvinvoinnin älykkäät ratkaisut
Valmistellaan innovaatioaihioiden tukemiseen suunnitelma, joka pitää sisällään tavoitteet, resurssit, kumppanit ja roolit. Alueellista toimintamallia pilotoidaan. Synnytetään konkreettinen ehdotus tulosperusteisen ja datalähtöisen vaikuttavuusmallin rakentamiselle muistiterveyden edistämiseen ja muistisairauksien ennaltaehkäisyyn.

Toimenpidekokonaisuus 2: Terveysdata-alustat (terveystietopalvelut)
Hankkeessa jatketaan terveysdata-alustojen strategisten toimenpiteiden suunnittelua ja niihin liittyvää innovaatioekosysteemitason linjaustyötä osana Kuopio Healthin ’Terveys- ja hyvinvointidata’ -työryhmän toimintaa. Erityisenä tavoitteena on kliinisen tutkimuksen näkyvyyden ja houkuttelevuuden kasvattaminen. Kartoitetaan datalähtöisen tutkimuksen tarpeet, tekijät, luvitusprosessit ja käyttöympäristöt sekä laaditaan niistä tiekartta ja toimenpidesuunnitelma. Kartoitetaan kliinisessä lääketutkimuksessa käytettävä infrastruktuuri,
mukaan lukien tutkimushoitajat, tutkijalääkärit, muut tutkijat, monitoroijat, laiteet, tilat sekä
potilaiden saatavuustietokanta.

Toimenpidekokonaisuus 3: Kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä viestintä
Kaikille edellisille toimenpidekokonaisuudelle yhteinen osio liittyy viestintään sekä kv-verkostojen hyödyntämiseen ja laajentamiseen. Hankkeessa toteutetaan merkittävä määrä näkyvyyteen ja viestintään liittyvä aktiviteetteja ja tapahtumia, jotka tähtäävät innovaatioekosysteemin osaamisen, infrastruktuurin ja toimijoiden näkyvyyden lisäämiseen.
TuloksetHankkeen tuloksena ekosysteemissä syntyvien innovaatioiden kypsyminen kohti
kaupallistamista vauhdittuu, oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välinen yhteistyö
tiivistyy, ja kansainvälistyminen edistyy. Hankkeen konkreettinen tulosaineisto koostuu
kartoituksista, tiekartoista, toimenpide-ehdotuksista ja suunnitelmista, joiden avulla avoimen
innovaatioekosysteemin toimintamalliin perustuvaa yhteistyötä viedään käytännössä eteenpäin.
KumppanitKuopio Health
Itä-Suomen yliopisto
Savonia ammattikorkeakoulu
Pohjois-Savon hyvinvointialue
RahoittajaEAKR 2021-27