Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiSpecsoft teknologiateollisuuden tuotekonseptointisovelluksen kehittäminen
Aloituspäivä1.3.2023
Lopetuspäivä28.2.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöKai Kärkkäinen
KuvausHankkeen tavoitteena on kehittää teollisuuden parhaisiin käytänteisiin perustuva sovellus, jolla hallitaan uuden tuotteen konseptointiprosessi aina mahdollisuuksien tunnistamisesta suunnittelutavoitteiden määrittelyyn nykyaikainen asiakasarvo huomioiden.
KehittämistarveTuotekehityksen alkupäässä tehdään uuden tuotteen markkinamenestyksen kannalta ratkaisevat valinnat. Työkoneiden ja laitteiden tapauksessa tämä realisoituu teknisten tavoitearvojen määrittelyvaiheessa. Perinteisesti työkoneen tekninen ylivertaisuus ja tehokkuus ovat ohjanneet teknistä määrittelyä. Nykyään asiakasarvon katsotaan muodostuvan useasta laadun ulottuvuudesta kuten ympäristöystävällisyys, kierrätettävyys ja pitkä käyttöikä. Nykyaikaisen käsityksen mukaan asiakasarvon tuottaminen asiakas-toimittaja-yhteistyössä on erittäin merkittävä kilpailutekijä, minkä yritykset, etenkin menestyvät sellaiset, ovat huomioineet liiketoimintasuunnitelmassa. Asiakasarvolupaus, joka on liiketoimintasuunnitelman yksi komponentti, on asiakasarvon kommunikointitapa markkinoiden suuntaan. Haaste on kytkeä tämä asiakasarvolupaus osaksi teknisten suunnittelutavoitteiden asetantaa.

Yleisesti käytössä oleva tavoitearvojen määrittelymenetelmä (QFD) tuottaa teknisten tavoitteiden painotukset yhdestä, sen tarkemmin määrittelemättömästä näkökulmasta. Teknisten suunnittelutavoitteiden määritystä ei siten voi tarkastella asiakasarvolupauksen ja laadun eri ulottuvuuksien näkökulmasta.
ToimenpiteetSpecsoft-sovelluksen kehittäminen aloitetaan kirjallisuustutkimuksella, jossa perehdytään tuotekehityksen parhaisiin käytänteisiin valmistavassa teollisuudessa, suunnitteluvaatimusten määrittelyprosesseihin sekä asiakasarvon osatekijöihin ja nykyaikaisiin laadun ulottuvuuksiin. Kirjallisuustutkimuksen pohjalta laaditaan synteesi konseptoinnin parhaista käytänteistä monimutkaisten koneiden ja laitteiden tapauksessa, QFD:n kehitystarpeista sekä tuotekonseptoinnissa huomioitavista laadun uusista ulottuvuuksista. Synteesiä täydennetään yhteistyöyritysten näkemyksillä. Edellä laadittu synteesi ohjaa Specsoft-sovelluksen toiminnallista määrittelyä.
Specsoftin sovellusarkkitehtuurin määrittelyssä huomioidaan osasovellusten liittymärajapinnat ja tietokantaratkaisu, raportointi, tiedon säilytys, admin-toiminnot, tietoturva sekä sovelluksen käytettävyys sekä yritys- että opetuskäytössä.
Sovellus toteutetaan ja koekäytetään yhdessä yritysten kanssa jo toteutuneilla tai uusilla tuotekonseptointitapauksilla.
TuloksetHankkeen konkreettinen tuotos on uuden tuotteen konseptointisovellus, jonka avulla määritellään a) tuoteominaisuudet ja suunnitteluvaatimukset sekä niiden hierarkia, b) ominaisuuksien tärkeys ja merkitys asiakkaalle, c) teknisten suunnitteluvaatimusten tärkeys asiakkaalle eri laatu-ulottuvuuksien näkökulmasta sekä d) suunnittelutavoitteet yrityksen liiketoimintatavoitteiden perspektiivistä.

Kehitettävän sovelluksen lisäksi hankkeen tuotoksena voidaan myös nostaa esiin uuden osaamisen haltuunotto seuraavista teoriaperusteista: tuotekonseptoinnin prosessit teollisuudessa, suunnittelutavoitteiden määrittelyprosessi sekä tuote- ja palvelulaadun uudet ulottuvuudet.

Kehitettävä konseptointisovellus tukee sekä yrityksissä tehtävää tuotekehitystä että tuotekehityksen opetusta. Hankkeen julkaisut ja sovelluksen kehittäminen lisäävät tuotekehityksen osaamista, mikä edesauttaa yritysten uusien tuotteiden kehittämistä.

Yritysyhteistyössä tehtävä sovelluksen kehitystyö syventää entisestään Savonia Konealan ja yritysten välistä yhteistyötä.
KumppanitKonseptointisovellus kehitetään yhteistyössä yläsavolaisten kone- ja laiterakentajien kanssa sen käytettävyyden varmistamiseksi.
RahoittajaEAKR FR 40% 2021-27 palkkojen yksikkökust.malli