Hankkeen tiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.
NimiEnglanninkielisen ja toiminnallisesti kaksikielisen koulutuksen kehittäminen
Aloituspäivä1.9.2022
Lopetuspäivä31.5.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöMirka Savolainen
KuvausHankkeen aikana kehitetään uusia bachelor-tasoisia, englanninkielisiä opintojaksoja, joita tarjotaan tilapäistä suojelua saaville. Kehitettävät opintojaksot tulevat jatkossa olemaan osa tutkintokoulutuksia, vuonna 2023 alkavaa Industrial Management -tutkinto-ohjelmaa, sekä vuonna 2024 alkavaa matkailu- ja ravitsemisalan kv-tutkinto-ohjelmaa. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään toiminnallisesti kaksikielistä koulutusta sairaanhoitajan ja matkailu- ja ravitsemisalan kv-tutkinto-ohjelmiin. Näillä molemmilla aloilla suomen kielen osaaminen on erityisen tärkeää.
KehittämistarveHankkeen avulla kehitetään uutta englanninkielistä bachelor-tasoista koulutustarjontaa tekniikan alalle (tuotantotalous) ja matkailu- ja ravitsemisalalle. Lisäksi kehitetään toiminnallisesti kaksikielisen koulutuksen mallia sairaanhoitajakoulutukseen ja matkailu- ja ravitsemisalan koulutukseen. Itä-Suomen alueelle on saapunut tilapäistä suojelua saavaa Ukrainasta paennutta - muun muassa Kuopioon, Suonenjoelle ja Varkauteen. Savonia on SIMHE-korkeakoulu mukana ohjauksessa ja kouluttamisessa- tarjontaa on suomen kielessä, avoimen amk:n opinnoissa, sekä mahdollisuus hakeutua erillisopiskeluoikeudella tai polkuopintojen kautta kv-tutkinto-ohjelmiin. Alueella on tarve kehittää lisää englanninkielistä koulutustarjontaa erityisesti niille aloille, joilla on osaajapulaa, kuten tuotantotaloudessa, matkailu- ja ravitsemis-, terveys- sekä luonnonvara-aloilla.
ToimenpiteetIndustrial Management -opintoja kehitetään erityisesti Varkauden kampuksen tarjontaan. Varkauden alueelle on jo asettunut tilapaistä suojelua tarvitsevia ulkomaalaisia ja syntyy myös tarvetta opiskelumahdollisuuksille. Varkauden ja Itä-Suomen alueella laajemmin on tarve tuotantotalouden osaajille.
Matkailu- ja ravitsemisalan englanninkielisiä opintoja kehitetään Kuopion kampuksen tarjontaan. Kuopio on kaupunki, johon on asettunut myös tilapäistä suojelua saaneiita, jotka etsivät opiskelumahdollisuuksia alueen korkeakouluissa, Matkailu- ja ravitsemisalalla on suuri osaajapula, ja tälle alalle lähdetään kehittämään englanninkielistä koulutustarjontaa, tavoitteena aloittaa 2024 kv-tutkinto-ohjelma. Alalla on tärkeää osata myös suomen kieltä, siksi kehitetää kaksikielistä koulutusmallia, jossa opetuskielenä käytetään suomea englannin rinnalla. Toinen ala, kehitetään toiminnallisesti kaksikielistä koulutusta on sairaanhoitajakoulutus. Savonia toteuttaa jo englanninkielistä Bachelor of Health Care, Registered Nurse -koulutusta, jota on tarkoitus kehittää kaksikieliseen suuntaan.
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö