Hankkeen tiedot

Pohjois-Savon liiton logo, tekstillä Pohjois-Savon liitto tukee maakunnan menestystä.
NimiOsaamisen työelämälähtöisyys
Aloituspäivä1.6.2022
Lopetuspäivä31.12.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMikko Vuoristo
KuvausHankkeen tavoitteena on vastata alueen osaavan työvoiman tarpeeseen uusien tutkinto-ohjelmien kautta. Tietojenkäsittelyn ja tuotantotalouden koulutukset alkavat vuonna syksyllä 2023. Molemmissa tutkinto-ohjelmissa on 40 aloituspaikkaa. Tässä hankkeessa opetussuunnitelman suunnittelu tehdään yhdessä työelämän kanssa, jotta koulutus vastaa sisällöllisesti yritysten osaajatarpeisiin. Suunnittelussa huomioidaan myös alueen yritysten henkilöstön täydentävän koulutuksen tarpeet. Hankkeessa suunnitellaan myös työelämäläheistä pedagogista toimintamallia, jolla varmistetaan koulutuksen työelämärelevanssi ja opiskelijoiden kiinnittyminen jo opiskeluaikana paikallisiin yrityksiin.
KehittämistarveKaikissa aikaisemmissa Itä-Suomen ja Pohjois-Savon yrityksille tehdyissä osaamistarveselvityksissä on tullut esille ICT-alan sekä myös taloutta ja tekniikkaa yhdistävän osaamisen vaje. Näistä erityisesti DI-koulutustarveselvityksessä tuotiin vahvasti esille myös tuotantotalouteen liittyvä osaamistarve.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Savonia-ammattikorkeakoulun hakemuksesta luvan käynnistää Tietojenkäsittelyn tradenomi sekä Tuotantotalouden insinöörin tutkintoihin johtavat tutkintokoulutukset. Koulutusvastuiden laajentamisen tavoitteena on tarjota alueen nuorille uusia kiinnostavia opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia kotimaakunnassa.
Haetut koulutusvastuut vastaavat alueen elinkeinoelämän kanssa käydyn laajan dialogin esille nostamiin keskeisiin tulevaisuuden osaamis- ja työvoimatarpeisiin. Koulutusten sisällön tarkentaminen alueen elinkeinoelämän tarpeidenmukaiseksi ja riittävän laajan ja monipuolisen yritysyhteistyön rakentaminen osaksi tulevia koulutuksia edellyttää panostusta suunnitteluun.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteenä on tiiviissä yritysdialogissa rakentaa molempiin tutkinto-ohjelmiin yritysten asettamia osaamistavoitteita vastaava opetussuunnitelman sisältö.

Hankkeen toimenpiteenä on myös luoda tietojenkäsittelyn monimuotokoulutuksen ja tuotantotalouden englanninkielisen tutkinto-ohjelmien pedagoginen toteuttamismalli, jossa opiskelut kiinnitetään vahvasti työelämään.
TuloksetHankkeen tuloksena saadaan elinkeinoelämän kanssa tuotettu määrittely molempien uusien koulutusten profiloimisesta vastaamaan alueen osaamistarpeita. Määrittelyn perusteella kuvataan osaamistarpeiden toteuttaminen yksityiskohtaisesti koulutusten opinto- ja toteutussuunnitelmissa. Koulutusten käynnistyttyä kerätään palaute yrityksiltä ja aloittaneilta opiskelijoilta koulutusohjelmien jatkokehittämisen varmistamiseksi. Hankkeen vaikuttavuus syntyy elinkeinoelämää kiinnostavan sisällön ja pedagogisen mallin yhdessä tuottamasta koulutuksen vetovoimasta, hyvästä läpäisystä ja opiskelijoiden sitoutumisesta
alueen yrityksiin.
KumppanitSavonia toteuttaa hankkeen omilla henkilöresursseillaan. 2023 alaviin koulutuksiin valitaan 40 opiskelijaa/ohjelma. Hankkeen lopullisina hyödynsaajina ovat alueen yritykset ja muut työnantajat.
RahoittajaAKKE 2021-27