Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_ely
NimiHitsauksen tuottavuusloikka
Aloituspäivä1.9.2023
Lopetuspäivä31.8.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöJussi Asikainen
KuvausHankkeen strategisina tavoitteina on
- Tukea yritysten uusiutumista
- Käyttöönottaa uutta teknologiaa
- Edistää digitalisaatiota
- Työvoiman saatavuus ja koulutus

Konkreettisia tavoitteita hankkeella ovat
- Luoda materiaalia ja toimintamalleja robottihitsauksen täsmäkoulutukseen yritysten tarpeisiin
- Lisätä hanketoimijoiden yhteistyötä
- Verkostoitua ja benchmarkata toimintaa
- Nostaa yritysten hitsausautomaation käyttöastetta
- Kehittää hanketoimijoiden kesken robottihitsauksen ohjelmoinnin osaamista
- Ottaa käyttöön hanketoimijoilla digitaalisia aputyökaluja
- Järjestää koulutustapahtumia ja työpajoja
- Tutkia tapoja laskea yritysten hitsauksen ja hitsattujen tuotteiden hiilijalanjäljen laskentaa
KehittämistarveHankkeessa tavoitteena parantaa ja kehittää alueen hitsaavien yritysten tuottavuutta, tehokkuutta ja työhyvinvointia, sekä henkilöstön osaamista eri aihealueilla. Hankkeessa myös pyritään parantamaan alan toimijoiden yhteistyötä, ja kannustaa yrityksiä investoimaan lisäarvoa tuottaviin teknologisiin sovelluksiin.
Painopisteinä hankkeessa ovat hitsausautomaatio ja robotiikka, ohjelmointitekniikat, digitaaliset työkalut, hitsausprosessien kehitys, haastavampien materiaalien hitsaaminen, sekä materiaalien ja tuotannon ympäristövaikutukset.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet jakautuvat viiteen työpakettiin:
1) Hankkeen hallinnointi ja organisointi
2) Digitaaliset työkalut hitsauksessa
3) Tuotteiden valmistusystävällinen suunnittelu
4) Osaava hitsausoperaattori
5) Hitsauksen ja hitsattujen tuotteiden ympäristövaikutus
TuloksetOsaamisen lisääminen:
- Kehitetään toimintamalli hitsausoperaattoreiden koulutukseen yritysten tarpeisiin
- Kehitetään materiaaleja ja koulutuspaketteja
- Lisätään hanketoimijoiden osaamista

Digitalisaatio hitsauksessa
- Yrityksissä otetaan käyttöön digitaalisia tuotannon aputyökaluja
- Yrityksissä otetaan käyttöön hitsauksen parametriseurantaa
- Yrityksissä otetaan käyttöön etäohjelmointia laajemmin

Hitsausliitosten suunnittelu
- Yrityksissä investoidaan toimivampiin hitsausprosesseihin
- Yritysten robottihitsauksen käyttöaste nousee
- Yritykset kehittävät hitsauskiinnittimiä ja muita aputyökaluja
- Yrityksissä otetaan käyttöön kehittyneempiä materiaaleja

Hitsatun tuotteen hiilijalanjäljen laskenta
- Yritykset pystyvät vähentämään omaa hiilijalanjälkeään
- Yritykset parantavat omaa ympäristötoimintaansa
- Yritykset ottavat käyttöön ympäristönhallintajärjestelmiä
- Kirjoitetaan julkaisuja aiheesta
KumppanitHanke toteutetaan yhteishankkeen Savonia-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston ja Savon ammattiopiston kanssa. Hankeessa toimitaan Itä-Suomessa hitsaavien metallialan yritysten kanssa yhteistyössä.

Hankkeen toimista ja tuloksista hyötyvät hankkeeseen osallistuvat yritykset, sekä yleisesti kone- ja metalliteollisuuden alan toimijat, organisaatiot ja asiantuntijat jotka pystyvät hyödyntämään hankkeen julkisia tuloksia toiminnan kehittämiseen ja osaamisen vahvistamiseen.

Välillisesti hankkeesta hyötyvät muut kone- ja metalliteollisuuden asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Hanke hyödyttää myös hanketoimijoina toimivien oppilaitosten opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita joille voidaan ammentaa kokemuksia ja tietoa hankkeesta
RahoittajaESR+ 2021-27