Hankkeen tiedot

NimiInnovaatiorahoitus
Aloituspäivä3.1.2022
Lopetuspäivä30.6.2022
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöJanne Hackman
KuvausHankkeen toimenpiteet:
1. Eri toiminta- ja rahoitusmallien ideointi, selvitys ja niiden vertailu.
2. Vaihtoehtoisten toiminta- ja rahoitusmallien tarkastelu asiakasnäkökulmasta.
3. Vaihtoehtoisten toiminta- ja rahoitusmallien tarkastelu rahoittajien näkökulmasta.
4. Vaihtoehtoisten toiminta- ja rahoitusmallien tarkastelu juridisesta näkökulmasta.
5. Potentiaalisten rahoittajien kartoitus.
6. Selvitystyön perusteella arvioidaan parhaat toiminta- ja rahoitusmalli. Tehdään esitys parhaan mallin valinnasta toiminta- ja rahoitusmalliksi sekä jatkotoimenpiteiksi.
7. Lopputulos: Kirjallinen selvitysraportti, joka sisältää edellä esitetyt näkökulmat sekä esityksen toiminta- ja rahoitusmalliksi jatkotoimenpiteineen Pohjois-Savoon.
KehittämistarveHankkeessa selvitetään innovaatioiden ja keksintöjen testausvaiheen rahoitusta ennen yrityksen perustamista tai juuri perustamisen jälkeen. Tällä hetkellä maakunnassamme ei ole riittävää rahoitusta pre-seed vaiheessa oleville yrityksille ja ideoille. Ongelma on laajasti tunnistettu maakunnan keskeisten yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden välisissä keskusteluissa, ja siksi maakunnan elinvoiman ja vetovoimaisuuden takaamiseksi tilanteeseen on haettava ratkaisuja.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet:
1. Eri toiminta- ja rahoitusmallien ideointi, selvitys ja niiden vertailu.
2. Vaihtoehtoisten toiminta- ja rahoitusmallien tarkastelu asiakasnäkökulmasta.
3. Vaihtoehtoisten toiminta- ja rahoitusmallien tarkastelu rahoittajien näkökulmasta.
4. Vaihtoehtoisten toiminta- ja rahoitusmallien tarkastelu juridisesta näkökulmasta.
5. Potentiaalisten rahoittajien kartoitus.
6. Selvitystyön perusteella arvioidaan parhaat toiminta- ja rahoitusmalli. Tehdään esitys parhaan mallin valinnasta toiminta- ja rahoitusmalliksi sekä jatkotoimenpiteiksi.
7. Lopputulos: Kirjallinen selvitysraportti, joka sisältää edellä esitetyt näkökulmat sekä esityksen toiminta- ja rahoitusmalliksi jatkotoimenpiteineen Pohjois-Savoon.
TuloksetLopputulos: Kirjallinen selvitysraportti, joka sisältää edellä esitetyt näkökulmat sekä esityksen toiminta- ja rahoitusmalliksi jatkotoimenpiteineen Pohjois-Savoon.
KumppanitSavonia on tämän lyhyen selvityshankkeen toteuttaja ja ainoa osapuoli.
RahoittajaAKKE-rahoitus