Hankkeen tiedot

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus -logo.
NimiSairaanhoitajaksi Suomessa
Aloituspäivä1.8.2022
Lopetuspäivä31.12.2024
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöLeena Koponen
Kuvaus1.Lisätä EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneen ammattilaisen tietoa suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteista, niitä ohjaavasta lainsäädännöstä, potilasturvallisuudesta ja hoitotyön eettisistä periaatteista.
2.Ohjata ja tukea EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneiden ammattilaisten Valviran ammatinharjoittamisoikeuden hakuprosessia.
3.Edistää EU- ja ETA-maiden ulkopuolella valmistuneiden maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien suomen kielen oppimista. Tavoitteena on hankkeessa mukana olevien sairaanhoitajien suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon vahvistuminen siten, että he kykenevät toimimaan suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa sairaanhoitajan tehtävissä.
4.Koota, arvioida ja soveltaa sairaanhoitajien osaamisen arviointimenetelmiä, joilla voidaan arvioida EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien osaamista suhteessa Suomessa sairaanhoitajalta edellytettävään osaamiseen.
5.Tarjota viidellä yhteistyöalueella EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneille ammattilaisille (yht.120 sairaanhoitajaa) mahdollisuus täydentää osaamistaan ammattikorkeakoulun järjestämässä työelämäyhteistyössä toteutuvassa täydennyskoulutuksessa.
6.Koota, analysoida ja arvioida EU- ja ETA- maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden osaamisen täydentämisen alueelliset pilotit ja nostaa esille toimivat käytänteet kansallisten suositusten perustaksi.
7.Tuottaa EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneen ammattilaisen pätevöitymispolku www-sivustolle, josta se on jatkossa hyödynnettävissä rekrytoitaessa ulkomaisia sairaanhoitajia työskentelemään suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.
KehittämistarveHankkeessa tulevan viiden yhteistoiminta-alueen ammattikorkeakoulut ja työelämäorganisaatiot
kehittävät yhdessä EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden pätevöitymispolkua suomalaiseen työelämään. Ko. sairaanhoitajien pääsy suomalaiseen työelämään ammattiaan vastaavaan tehtävään edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta.

Hanke vastaa pahenevaan sairaanhoitajapulaan kehittämällä alueellisten pilottien kautta EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisten sairaanhoitajien pätevöitymispolkua suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
ToimenpiteetHanke toteutuu 5 yhteistyöalueella tehtävissä piloteissa, joissa rakennetut toimintatavat edistävät EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneiden pätevöitymispolkua, joka sisältää osaamisen arvioinnin huomioiden tutkintotodistuksen, muun koulutuksen sekä työkokemuksen, henkilökohtaisen osaamisen täydentämisen, suomen kielen opinnot ja ohjaamisen Valviran ammatinharjoittamisoikeuden hakuprosessiin.
TuloksetHanke tehostaa EU- ja ETA-maiden ulkopuolella ei-Bachelor -tasoisen maahanmuuttajataustaisen sairaanhoitajan edellytyksiä saada ammatinharjoittamisoikeus Suomessa ja integroitua suomalaiseen työelämään.

Laaditaan suositukset EU- ja ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden ammattipätevyyden arvioinnille ja täydentämiselle.

Tuotoksena kuvataan EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneen pätevöitymispolku www-sivustolla.
KumppanitLaurea ammattikorkeakoulu (Hankkeen hallinnointi)
Savonia ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Oulun ammattikorkeakoulu

Hankkeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut järjestävät osaamisen täydentämiseen liittyvää koulutusta viidessä ammattikorkeakoulussa EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville sairaanhoitajille yhteensä 120:lle henkilölle. Osaamisen täydentämisen tarve arvioidaan ja osaaminen täydennetään Valviran esittämien vaatimusten mukaisesti.

Yhteistyössä kunkin hyvinvointialueiden ja yksityisten sote-palveluntarjojien kanssa.
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö