Hankkeen tiedot

EU-logo, sekä teksti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.
NimiLähituotteilla makua lautaselle
Aloituspäivä18.3.2024
Lopetuspäivä28.2.2026
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöHannaleena Uhlbäck-Ropponen
KuvausHankkeen tavoitteena on koko pohjoissavolaisen ruokaketjun verkottaminen ja yhteistyön kehittäminen kestävästi ja vastuullisesti. Näin voidaan parantaa mm. lähellä tuotetun ruoan käyttöä, tunnettuutta, saavutettavuutta sekä vastuullisuutta. Ruokaketjun paremmalla yhteistyöllä vahvistetaan lähituotteiden kysyntää ja käyttöä sekä vaivatonta saatavuutta kuluttajien lautasilla sekä ammattikeittiössä. Yhteistyötä parannetaan kehittämällä ratkaisuja lähellä tuotetun ruoan jakelukanaviin ja saatavuuteen liittyviin haasteisiin.
KehittämistarveHankkeessa parannetaan paikallisen ruuan saatavuutta ammattikeittiöille, edistetään paikallisen ruuan menekkiä ja autetaan pohjoissavolaisia ruoka-alan toimijoita verkostoitumaan paremmin. Hankkeen toimintojen avulla tehdään näkyväksi paikallisten raaka-aineiden kysyntä ja tarpeet ravintoloissa, parannetaan ravintoloiden ja tuottajien kohtaamista sekä parannetaan tuotteiden saatavuutta ammattilaisten käyttöön. Hankkeessa tuetaan tuottajien kykyä kehittää ravintola-alan tarpeita vastaavia raaka-aineita ja elintarvikkeita. Koko ruokaketjun yhteistyöllä voidaan parantaa ja vahvistaa lähellä tuotetun ruoan käyttöä, tunnettuutta ja saavutettavuutta. Yhteistyötä parannetaan kehittämällä ratkaisuja lähellä tuotetun ruoan jakelukanaviin, tuotekehitykseen ja saatavuuteen liittyviin haasteisiin, jotka ovat nousseet esiin edeltävissä hankkeissa ja selvityksissä. Nämä haasteet liittyvät vahvasti mm. ammattikeittiöiden hankintakanaviin, lähituotteiden tuotekehitykseen ammattilaisten tarpeita vastaaviksi, lähiruokamyymälöiden kannattamattomuuteen ja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen. Edeltävissä hankkeissa, kuten Savolaisuus on makuasia ja ERG-hankkeet, tehdyissä selvityksissä on todettu, että paikallisten elintarvikkeiden käytön suurimmat esteet ovat saatavuus ja oikea jalostusaste. Samoin on todettu, että alueella tuotetut raaka-aineet riittävät myös ammattikeittiöiden tarpeisiin. Hankkeessa kehitetään erityisesti jatkojalostuksen sekä logistiikan toimivuutta yhdessä koko ruokaketjun ja tavarantoimittajien kanssa ja etsitään ratkaisuja pullonkauloihin. Läpileikkaavana teemana on kestävyys ruokaketjussa. Tavoitteena on lisätä yritysten ymmärrystä oman toiminnan vastuullisuudesta ja kestävyydestä. Jotta kuluttajat voivat kasvattaa omaa positiivista kädenjälkeään on ruokaketjun tuotettava kuluttajien kasvaviin vaatimuksiin sopivia kestävämpiä tuotteita.
ToimenpiteetHankkeessa toimenpiteet on jaettu kuuteen työpakettiin:

TP1 RUOKAKETJUN VERKOSTOITUMINEN JA INNOVAATIOT
Pohjoissavolaisten raaka-aineiden tunnettuuden ja käytön lisääminen ammattikeittiöissä konkreettisten toimintojen ja uusien innovaatioiden kautta.
Toimenpiteet:
-Koko ruokaketjun verkostoitumistilaisuuksia
-Virtuaalisia makumatkoja eripuolella Pohjois-Savoa
-Kuopio/Pohjois-Savo -menu kilpailu

TP2 LÄHIRUOAN SAATAVUUDEN PARANTAMINEN DIGITALISAATION AVULLA
Saatavuuden ja löydettävyyden avuksi valjastetaan digitaaliset kanavat ja tehdään selvitystyötä uusista myyntipisteistä.
Toimenpiteet:
-Selvitys itsepalvelukonteista ja digimyyntikanavista
-Digikartta lähituottajista
-Terminaalituotemalli tukkuihin pientuottajille

TP3 LÄHIRUOKA TUOTTEIDEN MENEKIN EDISTÄMISTÄ
Kannattavuuden parantaminen ja menekin edistämistä esillepanon, tuotekehityksen ja kysynnän varmistamisen avulla.
Toimenpiteet:
-Tuotekehitys työpajoja
-Myynninedistämistutkimus ruokakaupoissa
-Pop up -tapahtumat
-Opintomatkat
-Ruokakorit/ruokalahjakilpailut

TP4 VIESTINTÄÄ PAIKALLISESTI TUOTETUSTA RUUASTA, POHJOISSAVOLAISESTA RUOKAKETJUSTA JA SEN TOIMIJOISTA
Viestintää lähiruuasta mm. erilaisin tietoiskuin, reseptiikan ja videoiden ja kuvapankin avulla.
Toimenpiteet:
-Monikanavaista viestintää
-Tietoiskuja
-Somevaikuttajan kanssa yhteistyötä

TP 5 VASTUULLISUUS JA KESTÄVYYS LÄHIRUOKAKETJUSSA
Vastuullisuus ja kestävä ruokatarjonta kulkee läpileikkaavana teemana kaikissa työpaketeissa.
Toimenpiteet:
-Vastuullisuustyöpajat
-Teema huomioidaan läpileikkaavasti kaikkien työpakettien toimenpiteissä
-Infopaketin julkaisu

TP6 HANKKEEN HALLINNOINTI
TuloksetTP1 Tuloksena syntyy vakiintunut konsepti verkostoitumistapahtuman ja virtuaalisten makumatkojen järjestämiseen mitkä on monistettavissa eri asiakasryhmille. Lähellä tuotetun ruoan käyttö ja saatavuus lisääntyy sekä koko ruoka-alan näkyvyys sekä kiinnostavuus kasvaa. Tuloksena syntyy Kuopio/Pohjois-Savo -menu pohjoissavolaisten ravintoloiden käyttöön sekä uusia ammattikeittiöiden käyttöön sopivia lähialueen tuotteita. Samalla Taste Savo-verkosto ja Agri-Food Klusteri vahvistuu ja laajentuu.

TP2 Tuloksena syntyy selvitystyö itsepalvelukonteista ja digitaalisista myyntikanavista. Digitaalisen kartan avulla ostajat hahmottavat paremmin paikallisen ruuan ostokanavat ja tukkujen ja päivittäistavarakauppojen valikoimista löytyy enemmän paikallisesti tuotettua ruokaa. Lähituotteilla makua lautaselle -hankkeessa tehtävä selvitys lähituotteiden myyntikanavista ja erityisesti digitaalisista myyntikanavista hyödyntää Agri-Food Klusterin innovatiivisten ratkaisuiden kehittämisessä.

TP3 Tuloksena paikallisten tuottajien tuottamat tuotteet palvelevat paremmin ammattikeittiöiden kysyntää niin raaka-aineen itsensä, mutta myös vastuullisuuden, pakkauskokojen ja jatkojalostusasteen näkökulmasta. Kuluttajat löytävät paikallisesti tuotetut tuotteet helpommin päivittäistavarakaupoista ja ravintoloiden tarjonnasta sekä Pohjois-Savon ulkopuolelle tehtyjen opintomatkojen avulla pystytään hyödyntämään parhaaksi katsotut menekin edistämiskäytänteet myös Pohjois-Savon alueella.

TP4 Tuloksena syntyy mediatiedotteita, lehtiartikkeleita, somepostauksia, videoita, kuvia ja blogeja, joissa kerrotaan hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista.

TP5 Tuloksena syntyy infopaketti työelämän ja ruokaketjun edustajien kehitystyön tueksi lähiruuan vastuullisuudesta, kestävyydestä, oman hiilijalanjäljen pienentämisen mahdollisuuksista ja siinä avataan myös tuotteiden elinkaariajattelua (LCA-laskentaa).
KumppanitSavon ammattiopisto, ProAgria/Maa- ja kotitalousnaiset, Palvelualan opisto Kuopio
RahoittajaEMR flat rate 2021-2027