Hankkeen tiedot

Maa- ja metsätalousministeriön logo.
NimiLuomutetaan ruokapalvelut
Aloituspäivä1.1.2022
Lopetuspäivä31.12.2024
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöHeli Tossavainen
KuvausHankkeen tavoitteena on koko luomuketjun mittainen yhteistyö sekä luomun käyttöönottomallin tutuksi tekeminen ruokapalveluissa. Keskeisimpänä tavoitteena on edistää ruokapalveluiden luomun käyttöä merkittävästi. Saman aikaisesti edistetään luomutuotteiden saatavuutta kehittämällä koko luomuketjun yhteistyötä. Tärkein toiminto hankkeessa on kehittää konkreettinen luomun käytön lisäämisen malli/malleja, jonka avulla julkisissa ruokapalveluissa tavoitetaan 25 % luomutavoite. Samalla tuetaan ruokapalveluita siirtymään kohti kestävää ruokajärjestelmää, viemään luomutavoitteita käytäntöön ja toteuttamaan luomuhankintoja.

Hankkeessa tuotettava malli/mallit tehdään yhteistyössä ruokapalvelupilottien kanssa. Pilottimallien avulla osoitetaan, että luomutuotteiden käytön lisääminen on mahdollista ilman elintarvikkeiden hankintakustannusten liiallista nousua. Mallin toteuttaminen tehdään hyvän resepti- ja ruokalistasuunnittelun avulla hyödyntäen erityisesti Ekoruokakonetta sekä käytössä olevia tuotannonohjausjärjestelmiä. Lisäksi ruokapalveluille tuotetaan uusia ja kehitetään jo olemassa olevia työkaluja luomun käytön ja riittävän saatavuuden tueksi. Tämän vuoksi hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa ja aktivoida koko luomuketjun yhteistyötä ja lisätä ymmärrystä mm. tuotekehityksestä. Yhteistyötä vahvistetaan markkinavuoropuheluissa, joissa luomuruoan tuottajat, jalostajat, tukut ja ruokapalvelut kohtaavat. Lisäksi tavoitteena on ruokapalveluiden luomutietouden lisääminen. Tiedon lisäämisen tueksi laaditaan ammattikeittiöiden tarpeita palveleva faktatietopaketti luomutuotannon ympäristövaikutuksista ja selvitetään, millaiset työkalut sopisivat ammattikeittiöille ympäristövaikutusten arviointiin ateria- ja ruokalistatasolla erityisesti luomutuotteiden käytön osalta.
KehittämistarveSuomen hallituksen sekä maa- ja metsätalousministeriön uuden luomuohjelman tavoite on 25 % luomua ammattikeittiöissä vuoteen 2030 mennessä. Luomun käytön lisääminen julkisella sektorilla on myös EU:n luomuohjelman ja Green deal sekä F2F -ohjelmien mukaista. Suomessa luomu ei ole vielä vakiinnuttanut paikkaansa julkisen sektorin ruokapalveluissa. Tanskassa ja Ruotsissa puolestaan julkisen sektorin ruokapalveluissa luomua on jo merkittävä osa ja ammattikeittiöt ovat edesauttaneet merkittävästi koko luomualan kasvua.

Tällä hetkellä Suomessa julkisen sektorin ruokapalveluissa luomun osuus on n. 12 %. Hallituksen asettamasta 25 % tavoitteesta ollaan siis vielä kaukana. Tarvitaan lisätietoa luomusta ja sen hyödyistä, ohjausta ja hyviä esimerkkejä onnistumisista luomun käyttöönottamisessa.

Ammattikeittiöt tarjoavat tärkeän kanavan ja merkittävää potentiaalia luomukysynnän edistämiseksi. Julkisten keittiöiden luomun käyttö tasoittaa kuluttajakysynnän vaihteluita ja voi tarjota jalostuskanavia myös raaka-aineiden sivuvirroille. Suomen kansallinen hankintastrategia ja vielä julkaisematon uusi luomuohjelma asettavat tavoitteeksi, että ammattikeittiöiden raaka-aineista 25 % olisi luomua vuoteen 2030 mennessä.

Luomutuotteiden käytön lisääntymisen esteinä ammattikeittiöissä ovat ammattikeittiöille sopivien luomutuotteiden huono valikoima, puutteelliset saatavuustiedot, poliittisten päätösten/strategioiden puuttuminen, liian korkeat hinnat sekä puutteellinen tieto luomun ympäristöhyödyistä ja merkityksestä esim. ilmaston lämpenemisen torjunnassa.

Luomutuotanto on luonteva osa hiilineutraalia yhteiskuntaa, sillä luomun menetelmät tarjoavat monia ratkaisuja niin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kuin luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Luomutuotantoa ja -jalostusta tulee kehittää koko luomuketjussa, ja myös kysynnän edistämiseen täytyy kiinnittää huomiota.
Toimenpiteet
Tulokset
KumppanitSavon koulutuskuntayhtymä/Ekocentria (hallinnoija), Pro Luomu ry
RahoittajaMaa-ja metsätalousministeriö 2014-2020