Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiPk-yritykset kohti hiilineutraalisuutta ja energiantuotannon optimointia
Aloituspäivä1.1.2023
Lopetuspäivä30.6.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöJari Niemelä
KuvausTässä hankkeessa otetaan kohteeksi Pohjois-Savon alueella toimivia pk-yrityksiä ja kehitetään yritysten hiilijalanjäljen ja energiankulutuksen tarkastelua varten toimintamalli ja laskentatyökaluja. Hankkeessa kehitetään Savonia-ammattikorkeakoulun aiempiin hanke- ja yritysyhteistyötoimintoihin pohjautuen optimointiprosessi, jonka avulla voidaan mitoittaa aurinkosähköjärjestelmäkokonaisuus eri kohteisiin sopivaksi. Jos pilotointikohteessa syntyy aurinkosähkön ylituotantoa, tarkastellaan ylituotannon hyödyntämismahdollisuuksia ja positiivista vaikutusta hiilijalanjälkeen. Hankkeessa valitaan pilotointikohteeksi pk-yrityksiä tai pienempiä yrityskyliä Pohjois-Savon alueelta. Suurin osa kohteista valitaan Iisalmen, Kuopion ja Varkauden alueilta. Kohteilla on oltava aito mielenkiinto aurinkosähköjärjestelmän hankintaa kohtaan ja/tai tarve hiilijalanjäljen arviointiin. Hanke edistää merkittävällä tavalla Pohjois-Savolaisten yritysten vähähiilisyyttä, esimerkiksi teknologiateollisuuden koko ketjussa.
KehittämistarveYritysten on osoitettava aiempaa tarkemmin oma hiilijalanjälkensä ja vastuullisuutensa menestyäkseen kansainvälisillä markkinoilla. Tarve voidaan esittää suoraan asiakkaiden suunnasta. Vaatimus koskee käytännössä kasvavassa määrin myös pieniä ja keskisuuria (pk) yrityksiä, jotka toimivat isompien, tyypillisesti kansainvälisesti toimivien yritysten alihankkijoina. Pienille ja keskisuurille yrityksille esim. hiilijalanjäljen laskennan toteuttaminen on kuitenkin suuri haaste. Se jää helposti tekemättä. Asianmukaisen energiankulutustarkastelun pohjalta on kuitenkin löydettävissä myös säästökohteita. Säästökohteita ei välttämättä ole aiemmin havaittu ja niiden työstäminen voi luoda myös merkittävää taloudellista säästöä. Esimerkiksi osa sähköenergiasta saattaa olla järkevää tuottaa jo nykyisillä järjestelmillä aurinkosähkön avulla.
Sähköenergian tuottaminen aurinkopaneeleiden avulla on yleistynyt merkittävästi myös Suomessa. Aurinkosähköjärjestelmien hinnat ovat laskeneet ja järjestelmäasennuksia toteuttavien yritysten määrä on jatkuvassa kasvussa. Suurin osa esimerkiksi teknologia-alan pk-yrityksistä tarvitsee sähköä eniten päiväaikaan, jolloin on myös suurin mahdollisuus hyödyntää aurinkoenergiaa suoraan sähkön tuottamiseen. Ylijäämäsähkö voidaan myydä sähköyhtiöille, mutta jos järjestelmä on mitoitettu optimaalisesti suhteessa todelliseen tarpeeseen, ylituotantoa syntyy vain vähän ja energian talteenotto käyttökustannuksia lisääviin, uusittaviin akustoihin ei ole tarpeellista. Valitettavasti aurinkosähköjärjestelmiä myyvät ja asentavat yritykset hallitsevat optimointitoimenpiteet yleensä heikosti ja lopputuloksena voi olla investointi, jonka maksuaika on kohtuuttoman pitkä tai se ei sovellu hyvin käyttäjän todellisiin tarpeisiin.
Toimenpiteet
TuloksetSavonia-amk muodostaa hankkeessa aurinkosähköjärjestelmien optimoinnista uuden palvelutuote-tyyppisen kokonaisuuden, jonka osioita voidaan hyödyntää myös ammattikorkeakoulun peruskoulutuksessa, esim. energiatekniikassa ja sähkötekniikassa. Aurinkosähkön hyödyntämispotentiaali on merkittävä myös sähköisten ajoneuvojen osalta. Myös hiilijalanjäljen laskeminen on kehitettävissä palvelutuotteen suuntaan. Yritys voi tarkastelujen jälkeen lähettää päämiehelleen ajantasaisen hiilijalanjälkiarvion. Yritys voi itse päivittää hiilijalanjälkeen liittyvää laskenta-arviota. Savonia-amk:n koulutusprosessin läpikäyneet henkilöt vievät osaamista edelleen yrityksiin, joihin he päätyvät työskentelemään.
Kumppanit
RahoittajaEAKR 2021-27