Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiDigital & Circular Fashion House
Aloituspäivä1.8.2020
Lopetuspäivä30.9.2023
www-sivuthttps://digitalcircularfashion.savonia.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKasperi Vuorikari
KuvausTyöelämässä tarvittava osaaminen ja kompetenssit ovat murroksessa ja muuttuvat nopeasti. Digital & Circular Fashion House -hankkeen koulutustavoitteena on vastata tulevaisuuden haasteisiin monialaisten toimintaympäristöjen muutoksessa, jossa kiertotalous, digitaalisuus ja 3D ovat merkittävämmissä rooleissa. Hankkeessa luotavakoulutusmalli vastaa alan jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

Digital & Circular Fashion House -hankkeessa tutkitaan ja opitaan ketterästi uusia kestäviä toimintatapoja vaateteollisuuden toimintakerroksissa. Uusi opittu osaaminen mahdollistaa mm. 3D-mallintamisen hyödyntämistä niin suunnittelussa, tuotekehityksessä kuin myynnissäkin. Prototyyppien virtuaalisovittamisen ilman konkreettisia vaatemalleja lyhentäen ja tehostaen tuotekehitysaikaa ja säästää luontoa sekä rahaa. Myös kuluttaminen on murroksessa. Hankkeessa opitaan kestävämpiä toimintamalleja pienessä mittakaavassa ja skaalataan niitä suurempaan, kansainväliseen mittakaavaan. Yhdessä oppimisella, avoimuudella ja tiedon jakamisella syntyy kestävä suomalaisen vaateteollisuuden tulevaisuus.

Digital & Circular -koulutusmallin avulla hankkeessa opitaan muoti- ja tekstiilialan kestävää kehitystä ja kestävää suunnittelua sekä palvelutaloutta. Tulevaisuustietoinen yhteissuunnittelu, ennakointi ja muutoskyvykkyys ovat immateriaalisen oppisen ja osaamisen keskiössä. Oppiminen rakentuu Digital & Circular -koulutusmallin mukaisesti ketteristä kokeiluista ja muutostarpeiden tunnistamisesta (Ketterä oppiminen, ennakointi ja kehitystyö TP1),toimintaverkoston, yhteistyön ja konkreettisten kokeilujen tekemisestä (Opi ja kokeile teknologiaa TP2) ja digitaalisen toiminta- ja oppimisympäristön hyödyntämisestä oppimisessa (Jatkuva oppiminen digitaalisessatoiminta- ja oppimisympäristössä TP3). Uusi oppiminen ja koulutus mahdollistaa yritysten, työntekijöiden ja osaajien paikallisen työskentelyn maailman laajuisesti sekä houkuttelee ja mahdollistaa rakennemuutoksessa olevan alan nuoria osaajia jäämään Pohjois-Savoon.
KehittämistarveDigital & Circular Fashion House on muoti- ja tekstiilialan kiertotalouden, jatkuvan oppimisen ja digitaalisen osaamisen koulutushanke. Hankkeessa opitaan miten digitaalisilla ratkaisuilla ja muotoilun menetelmillä voidaan luoda ja kehittää kiertotalousinnovaatioita. Uuden oppisen kautta syntyy uusia toimintamalleja, uusia ammatteja sekä uutta liiketoimintaa. Hanke edistää muoti- ja tekstiilialan digitaalisuuden ja kiertotalouden oppimista ja osaamista sekä parantaa alueen yritysten kilpailukykyä.

Digital & Circular Fashion House kokoaa yhteen hankkeeseen kytkeytyvät yritykset, opetus- ja tutkimuslaitokset, organisaatiot sekä muut alaan liittyvät sidosryhmät. Yhteisenä tavoitteena on kehittää ja vahvistaa muotiteollisuuden liiketoimintamahdollisuuksia sekä koota hankkeen koulutuksen kautta osaamis- ja yhteistyöverkosto, joka kykenee palvelemaan tehokkaasti yritysten tarpeita ja verkottumaan kansainvälisesti. Hanke edistää muoti- ja tekstiilialan osaamisen uutta tulemista Pohjois-Savoon, tuo seudulle näkyvyyttä kansainvälisesti ja luo kuvaa rohkeasta ja modernista Pohjois-Savosta.
Toimenpiteet
Tulokset1) Digital & Circular Roadmap -osaamiskartta.

2) Digital & Circular -koulutusmalli tuo jatkuvaan oppimiseen uusia pedagogisia näkemyksiä, metodeja ja kokemuksia osaksi Savonian koulutusorganisaatiota. Hanke tuottaa uutta tietoa, taitoja, kompetensseja ja materiaaleja muoti- ja tekstiilialan koulutussisältöön ja sen toteutuksiin.

3) Yritysten kilpailukyvyn parantuminen.

4) Uudet digitaaliset palvelumallit ja Digital & Circular -palveluliiketoiminta yrityksissä.

5) Hankkeen koulutuksessa opittu uusi Digital & Circular -osaaminen, tunnistetut vahvuudet ja mahdollisuudet.

6) Kansainvälinen näkyvyys ja uuden osaamisen markkinointi ja viestintä muutoksen ajurina.

7) Digital & Circular -koulutusmalli, joka mahdollistaa yhteistyön, verkottuneen liiketoiminnan kasvun ja ketterät kokeilut.

8) Hankkeessa opitut muutokset yritysten toimintatavoissa ja -ympäristössä, mitkä rakentavat tulevaisuuden holistisesti kestävämpää toimialaa niin oppimisessa, koulutuksen kompetensseissa kuin opitun jakamisessa sekä sen skaalaamisessa local-global -periaatteen mukaisesti yli organisaatiorajojen.

9) Noin 60 uutta kiertotalouden ja digitaalisen suunnittelun osaajaa muoti- ja tekstiilialan yrityksiin ja n.100 toisen ja korkea-asteen opiskelijan osallistuminen hankkeen yrityksissä työelämäyhteistyöhön.

10) Koulutuskonsepti, jota voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen jatkuvassa oppimisessa, täydennyskoulutuspalveluina sekä Savonian kesäkoulu-toiminnassa ml. Savonia International Summer School.
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020